dnes je 2.10.2022

Input:

Nedostatky spočívajúce v chybách v písaní

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.4 Nedostatky spočívajúce v chybách v písaní

prof. JUDr.Tomáš Gábriš, PhD., LLM

Odvolacie námietky, ktorými kontrolovaný subjekt poukazuje na chyby v písaní alebo na obdobné nedostatky orgánu úradnej kontroly potravín, ktoré nie sú spôsobilé spochybniť jeho skutkové zistenia, nie sú samé o sebe dôvodom na zmenu alebo zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia; orgán úradnej kontroly potravín ich nezohľadňuje ani v rámci svojej správnej úvahy.

Podľa rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR z 9. decembra 2019 č. k. 4007/2019

Z odôvodnenia:

I.

Napadnutým rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej „RVPS”) Košice-mesto Číslo konania: 2019/1381-612/2/Na zo dňa 1. 10. 2019 bola kontrolovanému prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku: Fajne, s. r. o., Terchovská 2645/1, 040 01 Košice, IČO: 51 316 145, ako účastníkovi konania