dnes je 4.2.2023

Zmeny v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách od 1. júla 2022Garancia

26.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobný prehľad zmien v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinných od roku 2022Garancia

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odôvodnenie výšky uloženej pokutyArchív

30.9.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkovArchív

29.4.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti orgánu úradnej kontroly potravín vyplývajúce z judikatúry

17.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Precedenčná zásada v potravinovom práveArchív

16.6.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Následok nesplnenia nápravného opatreniaArchív

27.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inšpekcia podľa zákona o potravináchArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ambulantný predaj rýb v roku 2022 na území Slovenskej republiky

18.11.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Informácia o zverejnení žiadostí o zápis chránených označeníArchív

10.2.2021, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

27.7.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2021Archív

29.4.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platnosť vykonávacieho nariadenie 775/2018 Z. z. v roku 2021Garancia

31.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer