dnes je 4.2.2023

Bezpečnosť potravín

30.8.2021, Zdroj: EUR-Lex - Prístup k právu Európskej Únie

Klamlivé označenie potravín

17.3.2021, JUDr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inšpekcia podľa zákona o potravináchArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá označovania potravín

25.1.2023, Zdroj: Európska komisia

Bezpečné rozmrazovanie potravín

9.3.2022, Zdroj: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potravinyArchív

27.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označenie výživovej hodnoty potravínGarancia

10.5.2022, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie za priestupky podľa zákona o potravináchArchív

10.2.2021, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie zloženej zložky potravínGarancia

10.5.2022, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečná potravina - hydinové mäsoGarancia

10.5.2022, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrobiologická analýza potravínArchív

16.6.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky k potravinám všeobecneArchív

27.1.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dobrá správa o potravinách v neľahkých časoch

29.3.2022, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prezentácia povinných informácií o potravinách a čitateľnosť

7.12.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Označovanie potravín niektorými nepovinnými údajmiArchív

27.1.2022, Mgr. Anna Závracká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie potravín prívlastkom „detský"Garancia

12.12.2022, Mgr. Anna Závracká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivostiArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvoduArchív

16.6.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o potravinách od 1. januára 2022Garancia

31.8.2021, Ing. Juraj Vengoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj a použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivostiGarancia

26.8.2022, Mgr. Anna Závracká, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K označeniu krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu potravinyArchív

16.6.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

10.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobný prehľad zmien v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinných od roku 2022Garancia

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepotrebnosť súhlasu na vstup zamestnancov orgánov úradnej kontroly potravín do prevádzkarneArchív

29.4.2021, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Najvyšší súd Slovenskej republiky, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede týkajúce sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľomArchív

27.1.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkovArchív

29.4.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

31.8.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

27.7.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Nedostatky spočívajúce v chybách v písaníArchív

16.6.2020, prof. JUDr.Tomáš Gábriš, PhD., LLM, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

28.1.2022, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dostupnosť a umiestnenie povinných informácií o potravinách

28.11.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Dostupnosť a umiestnenie povinných informácií o potravinách

30.9.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Prezentácia povinných informácií o potravinách a čitateľnosť

2.11.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Všeobecné a osobitné zdravotné tvrdenia o potravináchArchív

30.9.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie „vegánskych" potravín v roku 2022Garancia

26.8.2022, Mgr. Anna Závracká, Zdroj: Verlag Dashöfer