dnes je 3.10.2022

Input:

Úvodník

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu  - Potraviny – legislatíva a prax potravín – sa dočítate o zmenách v zákone o potravinách od

1. júla 2022. Zmeny nastávajú najmä v použití potravín, potravinovej bezpečnosti a predaji potravín. Konkrétne sa jedná o zavedenie systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, zákazu použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti pri výrobe potravín, uvádzaní potravín na trh po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, zákazu predaja vybraných potravín po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, zrušení povinného 50% podielu slovenských potravín v reklamných materiáloch a taktiež úprave dolnej hranice sadzby pokuty pri opakovanom porušení povinností podľa §28 ods. 8 zákona o potravinách.

Viete, aké sú inovatívne možnosti výroby a vývoja potravín so zameraním na celiatikov? Ako uvádzajú autorky článku: „V súčasnosti sa čoraz