dnes je 3.10.2022

Input:

Úvodník

29.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Potraviny – legislatíva a prax potravín sa dočítate o tom ako postupovať z hľadiska BOZP pri práci s potravinárskymi strojmi a zariadeniami. Jednou zo špecifických čŕt potravinárskej výroby sú obrovské bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú nielen z charakteru s potravinárskych prác, ale najmä z podmienok, v ktorých sa uskutočňujú. Pracovisko, kde sa uskutočňujú strojové práce, patrí vždy medzi rizikové pracoviská. Zamestnanci často sa nachádzajú v nebezpečných zónach pracovného zariadenia. Odborný článok na tému – Bezpečnosť z hľadiska práce s potravinárskymi strojmi a zariadeniami – spracoval Ing. Jozef Mikula, PhD..

Viete ako je to so vstupom orgánov úradnej kontroly potravín do prevádzkarne? Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov nevyžaduje predchádzajúci súhlas správneho súdu na vstup zamestnancov orgánov úradnej