dnes je 3.10.2022

Input:

Precedenčná zásada v potravinovom práve

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.2 Precedenčná zásada v potravinovom práve

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Orgány úradnej kontroly potravín sú povinné pri určovaní výšky ukladanej pokuty vždy aplikovať precedenčnú zásadu zakotvenú v ustanovení § 3 ods. 5 Správneho poriadku, t. j. v skutkovo a v právne podobných veciach zohľadňovať závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a to, či ide o opakované protiprávne konanie podľa ustanovenia § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách tak, aby nevznikali nedôvodné rozdiely.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 5. decembra 2019 sp. zn. 6 Asan 21/2018

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo 14. júna 2018 č. k. 6 S 24/2017-369 zamietol žalobu žalobcu (prevádzkovateľa potravinárskeho podniku), ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti pstupu a rozhodnutia žalovaného – Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR z 20.