dnes je 3.10.2022

Input:

Mikrobiologická analýza potravín

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.1 Mikrobiologická analýza potravín

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Ak zamestnanci orgánu úradnej kontroly potravín v rámci výkonu kontroly odoberú úradné vzorky za účelom analýzy potravín, kontrolovanému subjektu prislúcha vždy podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách právo na odber dostatku vzoriek za účelom vyhotovenia doplňujúceho odborného posudku. Tento doplňujúci odborný posudok možno považovať v konaní o uložení pokuty vo vzťahu k zisťovaniu skutkového stavu veci podľa ustanovenia § 34 SSP Správneho poriadku za rovnocenný dôkazný prostriedok. Uvedené však neznamená, že protichodné závery doplňujúceho odborného posudku za každých okolností vyvracajú či robia nejednoznačnými závery, ku ktorým dospel pri analýze úradných vzoriek orgán úradnej kontroly potravín.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 13. septembra 2019 sp. zn. 1 Asan 9/2018.

Z odôvodnenia:

Pri