dnes je 9.12.2022

Legislatíva a prax potravín
Produkt manažér

2022.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu  - Potraviny – legislatíva a prax potravín – sa dočítate o zmenách v zákone o potravinách od

1. júla 2022. Zmeny nastávajú najmä v použití potravín, potravinovej bezpečnosti a predaji potravín. Konkrétne sa jedná o zavedenie systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, zákazu použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti pri výrobe potravín, uvádzaní potravín na trh po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, zákazu predaja vybraných potravín po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, zrušení povinného 50% podielu slovenských potravín v reklamných materiáloch a taktiež úprave dolnej hranice sadzby pokuty pri opakovanom porušení povinností podľa §28 ods. 8 zákona o potravinách.

Viete, aké sú inovatívne možnosti výroby a vývoja potravín so zameraním na celiatikov? Ako uvádzajú autorky článku: „V súčasnosti sa čoraz častejšie vyskytujú v populácii rôzne metabolické ochorenia či potravinové alergie. K najčastejším metabolickým ochoreniam patrí celiakia. Ide o celoživotnú potravinovú intoleranciu, ktorá predstavuje jeden zo základných problémov verejného zdravia, pričom postihuje všetky vekové kategórie. Je jedným z najlepšie popísaných ochorení so zapojením imunitného systému, ktoré sa vyznačuje imunitnou odpoveďou na lepok (glutén).”Viac sa o tejto téme dočítate už v tomto čísle časopisu.

Od júla 2022 nastali výrazné zmeny najmä pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Ako uvádza v článku - Predaj a použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti - Mgr. Anna Závracká, ktorá sa dlhé roky venuje kontrole potravín: „Prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, a to hlavne predajcov potravín, však najviac zaujímajú ustanovenia paragrafov 5 a 6, týkajúce sa predaja a používania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.” Viac sa dočítate v tomto čísle časopisu.

Odporúčame prečítať si i praktické riešenia príkladov z praxe:

 • Stopové prvky mäsa a označovanie vegetariánskej potraviny v roku 2022.

 • Označovanie „vegánskych” potravín v roku 2022.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

 

Online časopis Potraviny - Legislatíva a prax potravín sa zaoberá všetkými odbornými informáciami, ktoré sa dotýkajú potravín. V aktuálnom čísle časopisu sa v prevažnej miere zaoberáme informáciami z hľadiska hygieny,  rozhodnutí súdov v oblasti potravinárskych prevádzok, a taktiež informáciami z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tento časopis je vhodný pre všetkých, ktorí podnikajú v oblasti potravín.

V časopise Vás postupne budeme informovať o týchto oblastiach:

 • Legislatívne zmeny pre oblasť potravín
 • BOZP
 • Hygiena
 • Pracovná zdravotná služba
 • Výkon úradnej kontroly potravín orgánov verejného zdravotníctva
 • Predaj potravín na diaľku
 • Legislatíva vs konkurencieschopnosť slovenských spracovateľov mäsa
 • Legislatívne opatrenia a zmeny v pekárenskom odbore
 • Úradné kontroly potravín v judikatúre Najvyššieho súdu SR
 • Označovanie krajiny pôvodu základnej zložky potraviny
 • Dosledovateľnosť pôvodu potravín
 • Označovanie potravín
 • Dovoz a vývoz potravín
 • Colný sklad pre potraviny
 • EÚ nariadenia pre oblasť potravín

Čo je nové v online časopise?

Zmeny v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách od 1. júla 2022

Možnosti inovatívnej výroby a vývoja potravín so zameraním na celiatikov

Predaj a použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

S on-line časopisom získate:

 • Aktuálne informácie z oblasti potravín za výhodnú cenu
 • Záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve
 • Praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe
 • Jeho obsah je pravidelne aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám
 • V obsahu časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova

Autorský kolektív

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (napr. Zákonník práce, zákon o ko­lektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje odborné a vedecké články a knihy v oblasti pracovného práva (napr. pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, vyslanie, apod./ a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy. Je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.

Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM
Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM

Pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová Lacko, Bratislava, a taktiež ako vysokoškolský profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa okrem iného podieľa na výučbe predmetu Potravinové právo.

 
OBSAH
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV