dnes je 23.3.2023

Legislatíva a prax potravín
Produkt manažér

2022.04 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu - Potraviny – legislatíva a prax potravín – sa dočítate o označovaní potravín prívlastkom „detský”. Detské potraviny a potraviny spracované na báze obilnín musia samozrejme spĺňať aj špecifické požiadavky na označovanie. Okrem povinných údajov podľa čl. 9 nariadenia 1169/2011 (názov potraviny; zoznam zložiek; zvýraznenie prítomnosti alergénov; množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek, ktorých prítomnosť je vo výrobku zvýraznená; netto množstvo potraviny; dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby; podmienky skladovania; podmienky použitia; názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý zodpovedá za správnosť označenia potraviny; výživové údaje), musí byť súčasťou označenia detských potravín a potravín spracovaných na báze obilnín aj ďalšie dokumenty. Viac sa o tejto téme dozviete v článku od Mgr. Anny Závrackej.

V roku 2022 nastali zmeny v zákone o potravinách. Podrobný prehľad v rámci zmien v zákone sa dočítate v článku – Podrobný prehľad zmien v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinných od roku 2022.

Upozorňujeme najmä na zmeny:

 • Zavedenie systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu.

 • Zákaz použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti pri výrobe potravín.

 • Uvádzanie potravín na trh po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti.

 • Bezodplatný prevod potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

 • Predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

 • Potraviny sa môžu predávať najviac 45 dní po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti.

 • Zákaz predaja vybraných potravín po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti.

 • Zrušenie povinného 50 % podielu slovenských potravín v reklamných materiáloch.

 • Sankcie za porušenie zákonných povinností predajcu potravín.

Nezabudnite si prečítať informácie, ktoré sú spracované formou odpovedí na praktické otázky:

 • Prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

 • Označenie cestovín z hľadiska nariadenia EU č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redaktorka

 

Online časopis Potraviny - Legislatíva a prax potravín sa zaoberá všetkými odbornými informáciami, ktoré sa dotýkajú potravín. V aktuálnom čísle časopisu sa v prevažnej miere zaoberáme informáciami z hľadiska hygieny,  rozhodnutí súdov v oblasti potravinárskych prevádzok, a taktiež informáciami z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tento časopis je vhodný pre všetkých, ktorí podnikajú v oblasti potravín.

V časopise Vás postupne budeme informovať o týchto oblastiach:

 • Legislatívne zmeny pre oblasť potravín
 • BOZP
 • Hygiena
 • Pracovná zdravotná služba
 • Výkon úradnej kontroly potravín orgánov verejného zdravotníctva
 • Predaj potravín na diaľku
 • Legislatíva vs konkurencieschopnosť slovenských spracovateľov mäsa
 • Legislatívne opatrenia a zmeny v pekárenskom odbore
 • Úradné kontroly potravín v judikatúre Najvyššieho súdu SR
 • Označovanie krajiny pôvodu základnej zložky potraviny
 • Dosledovateľnosť pôvodu potravín
 • Označovanie potravín
 • Dovoz a vývoz potravín
 • Colný sklad pre potraviny
 • EÚ nariadenia pre oblasť potravín

Čo je nové v online časopise?

Články
Označovanie potravín prívlastkom "detský"

Podrobný prehľad zmien v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinných od roku 2022

Otázky a odpovede
Prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Označenie cestovín z hľadiska nariadenia EU č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti

S on-line časopisom získate:

 • Aktuálne informácie z oblasti potravín za výhodnú cenu
 • Záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve
 • Praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe
 • Jeho obsah je pravidelne aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám
 • V obsahu časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova

Autorský kolektív

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde je od januára 2011 riaditeľom odboru pracovných vzťahov zodpovedným za pracovnoprávnu legislatívu v Slovenskej republike (napr. Zákonník práce, zákon o ko­lektívnom vyjednávaní, zákon o minimálnej mzde). Publikuje odborné a vedecké články a knihy v oblasti pracovného práva (napr. pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru, vyslanie, apod./ a prednáša problematiku pracovného práva so zameraním na individuálne pracovnoprávne vzťahy. Je podpredsedom Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.

Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM
Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM

Pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová Lacko, Bratislava, a taktiež ako vysokoškolský profesor na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa okrem iného podieľa na výučbe predmetu Potravinové právo.

 
OBSAH
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV