dnes je 3.10.2022

Input:

Zmeny v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách od 1. júla 2022

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1 Články

Ing. Nadežda Fuksová

2022.03.1.1 Zmeny v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách od 1. júla 2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR novelu1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorá s účinnosťou od 1. júla 2022 priniesla viaceré významné zmeny v rámci potravinovej legislatívy:

1. Zavedenie systému ochrany potravinovej bezpečnosti štátu

Vyššie uvedenou novelou sa zavádza systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, v rámci ktorého sa bude môcť určiť zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob. Zavádza sa nové ustanovenie, ktorého predmetom úpravy je systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu, ktoré určuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj ako