dnes je 3.10.2022

Input:

Osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.2.3 Osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Body 5 a 8 kapitoly IV oddielu II prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, sa majú vykladať v tom zmysle, že pojem „kontaminácia” zahŕňa nielen kontamináciu fekáliami, ale aj kontamináciu obsahom hrvoľa a žlčou.

Body 5 a 8 kapitoly IV oddielu II prílohy III nariadenia č. 853/2004 sa majú vykladať v tom zmysle, že jatočné telá hydiny už nesmú po štádiu čistenia a pred štádiom chladenia obsahovať nijakú viditeľnú kontamináciu.

Bod 1 časti D kapitoly II oddielu I prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho