dnes je 3.10.2022

Input:

Hygiena z pohľadu potravinárskych prevádzok v roku 2020

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Hygiena z pohľadu potravinárskych prevádzok v roku 2020

Alexander Sicher

Odborným názvom pre gastronomické – potravinárske zariadenie je „zariadenie spoločného stravovania”. Na podnikanie v oblasti prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania sú kladené osobitné požiadavky, pretože v takomto zariadení pri svojej činnosti dochádza ku kontaktu s potravinami (epidemiologicky závažná činnosť), ktoré v konečnom dôsledku požívajú ľudia. Pri zariadeniach spoločného stravovania tak existuje zvýšené riziko, že ich nesprávnou činnosťou môže dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia. Najdôležitejšími predpismi upravujúcimi osobitné povinnosti potravinárskych zariadení sú:

  • - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia”),
  • - vyhláška Ministerstva zdravotníctva