dnes je 3.10.2022

Input:

Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ (od roku 2022)

10.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.2 Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ (od roku 2022)

Zdroj: Európska únia, 1995 – 2021

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/1009, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Nariadením sa otvára jednotný trh pre produkty na hnojenie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú na pravidlá harmonizácie, ako napríklad organické* a organicko-minerálne* hnojivá, pôdne pomocné látky*, inhibítory*, rastlinné biostimulátory*, pestovateľské substráty* alebo zmesi*.

  • V nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a kvality produktov na hnojenie a požiadaviek na ich označovanie.

  • Prvýkrát sa ním zavádzajú limity toxických kontaminantov. Tým sa zaručí vysoká úroveň ochrany pôdy a znížia zdravotné a environmentálne riziká a zároveň nariadenie umožní výrobcom prispôsobiť ich výrobné procesy