dnes je 4.2.2023

Inšpekcia podľa zákona o potravináchArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie za priestupky podľa zákona o potravináchArchív

10.2.2021, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o potravinách od 1. januára 2022Garancia

31.8.2021, Ing. Juraj Vengoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj a použitie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivostiGarancia

26.8.2022, Mgr. Anna Závracká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepotrebnosť súhlasu na vstup zamestnancov orgánov úradnej kontroly potravín do prevádzkarneArchív

29.4.2021, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Najvyšší súd Slovenskej republiky, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrácia prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkovArchív

29.4.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobný prehľad zmien v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách účinných od roku 2022Garancia

12.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

31.8.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivostiArchív

9.11.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

10.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti orgánu úradnej kontroly potravín vyplývajúce z judikatúry

17.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí uvádzajú potraviny neživočíšneho pôvodu na trh tretích krajínArchív

27.1.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách od 1. júla 2022Garancia

26.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky spočívajúce v chybách v písaníArchív

16.6.2020, prof. JUDr.Tomáš Gábriš, PhD., LLM, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klamlivé označenie potravín

17.3.2021, JUDr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkovArchív

29.4.2021, Martin Pogádl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odôvodnenie výšky uloženej pokutyArchív

30.9.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia pojmu minulosť prevádzkovateľa pri ukladaní sankcií v potravinovom práve podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR

17.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikrobiologická analýza potravínArchív

16.6.2020, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

9.11.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

17.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede týkajúce sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľomArchív

27.1.2022, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní

27.7.2021, Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v potravinárskom podnikuArchív

10.2.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer